Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Ngành nghề đào tạo

  Hiện nay Trung tâm hiện đang đào tạo có 18 chuyên ngành:         

            - Cử nhân Sư phạm Toán học
            - Cử nhân Sư phạm Vật lý
            - Cử nhân Sư phạm Hóa học
            - Cử nhân Sư phạm Sinh học
            - Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
            - Cử nhân Sư phạm Lịch sử
            - Cử nhân Sư phạm Địa lý
            - Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
            - Cử nhân Sư phạm Tin học
            - Cử nhân Giáo dục Chính trị
            - Cử nhân Sư phạm Mẫu giáo
            - Cử nhân Giáo dục Mầm non
            - Cử nhân Giáo dục Tiểu học
            - Cử nhân Luật
            - Cử nhân Quản trị kinh doanh
            - Cử nhân Kế toán
            - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
            - Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

  Số khoá và sinh viên tốt nghiệp:         

            - Năm 1997: 528 sinh viên.
            - Năm 1998: 1.498 sinh viên.
            - Năm 1999: 3.531 sinh viên.
            - Năm 2000: 4.015 sinh viên.
            - Năm 2001: 4.029 sinh viên.
            - Năm 2002: 3.712 sinh viên.
            - Năm 2003: 5.529 sinh viên.
            - Năm 2004: 8.035 sinh viên.
            - Năm 2005: 11.289 sinh viên.
            - Năm 2006: 11.684 sinh viên.
            - Năm 2007: 13.520 sinh viên.
            - Năm 2008: 10.286 sinh viên.
            - Năm 2009: 13.447 sinh viên.
            - Năm 2010: 11.818 sinh viên.
            - Năm 2011: 10.782 sinh viên.
            - Năm 2012: 9.447 sinh viên.
            - Năm 2013: 8.329 sinh viên.

  Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp: hơn 131.670 sinh viên.

  Tổng số sinh viên hiện nay: hơn 42.000 sinh viên.

  Ngày đăng: 19/02/2014
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in