Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Thời gian đào tạo

  "Chương trình đào tạo trọn khoá có cấp bằng tốt nghiệp được tổ chức theo từng khoá học. Khoá học của một ngành học theo hình thức GDTXa không giới hạn số năm học bắt buộc đối với tất cả số sinh viên cùng nhập học. Tuỳ theo khối lượng kiến thức, tính chất của từng ngành học và thời gian quy định đối với hệ chính quy tương ứng, thời gian đào tạo của mỗi khoá học Từ xa được quy định như sau:

  Đối với giáo dục đại học: Từ 5 năm đến 7 năm cho người có bằng tốt nghiệp THPT, THCN hoặc tương đương; từ 2 năm đến 4 năm cho người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành hoặc bằng tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành. " (Trích Điều 7)

  "Nhằm khuyến khích những sinh viên học tập có hiệu suất cao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho những học viên gặp khó khăn, thời gian học tập theo tín chỉ của một khoá từ xa có thể rút ngắn tối đa 01 năm và kéo dài tối đa 02 năm so với quy định tại Điều 7. Việc rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập do Hiệu trưởng trường hoặc Giám đốc Trung tâm GDTXa quyết định" (Trích Điều 8)

  Trích Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa, ban hành theo quyết định số 40/2003/BGD-ĐT, ngày 8 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  Thời gian đào tạo :

              I. Các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Giáo dục Chính trị, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học

              I.1. Thời gian đào tạo 2,5 năm:
         1. Đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: dành cho những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên theo các nhóm ngành, cụ thể:
             a. Nhóm 1: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp.
             b. Nhóm 2: Sư phạm Sinh học, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp.
             c. Nhóm 3: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục học, Quản lý giáo dục.
             d. Nhóm 4: Các ngành Sư phạm Ngoại ngữ.
          2. Dành cho những người có bằng Cao đẳng Sư phạm (CĐSP), Sư phạm (SP) cấp II hệ 10+3 cùng ngành hoặc tương đương (các loại bằng SP cấp II hệ 10+2 hoặc SP cấp II hệ 12+2 kèm theo bằng chuẩn hóa CĐSP cùng ngành), bằng CĐSP, SP cấp II hệ 10+3 có ngành đầu tiên ghi trong văn bằng trùng với ngành đăng ký học từ xa (đối với các bằng CĐSP đào tạo ngành ghép).
          3. Đối với ngành Giáo dục mầm non, yêu cầu người học có bằng CĐSP ngành Giáo dục Mầm non  (Nhà trẻ, Mẫu Giáo, Mầm non) hoặc Giáo dục Tiểu học.

                I.2. Thời gian đào tạo 3 năm:
          1. Dành cho những người có bằng CĐSP đào tạo ngành ghép, có ngành thứ 2 ghi trong văn bằng trùng với ngành đăng ký học từ xa; bằng SP cấp II hệ 10+2, SP cấp II hệ 12+2 cùng ngành; bằng Trung cấp Sư phạm (TCSP) cùng ngành; chứng chỉ đại học đại cương cùng nhóm ngành. Riêng các ngành Sư phạm ngoại ngữ, yêu cầu chứng chỉ đại học đại cương phải cùng ngành.
           2. Dành cho những người có bằng CĐSP trở lên của tất cả các ngành đăng ký học ngành Giáo dục Tiểu học hoặc ngành Giáo dục Chính trị.
          3. Dành cho những người có bằng CĐSP trở lên của tất cả các ngành; bằng TCSP ngành Giáo dục Mầm non  (Nhà trẻ, Mẫu Giáo, Mầm non), Giáo dục Tiểu học hoặc có chứng chỉ đại học đại cương thuộc các lĩnh vực: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Sức khỏe, đăng ký học ngành Giáo dục Mầm non.

              I.3. Thời gian đào tạo 4,5 năm: Dành cho những người có bằng Trung học phổ thông (THPT) hoặc có bằng TCSP nhưng chưa có bằng THPT.

           II. Ngành Luật học
              1. Thời gian đào tạo 2,5 năm: dành cho những người có bằng đại học thuộc tất cả các ngành.
              2. Thời gian đào tạo 3 năm: dành cho những người có bằng cao đẳng ngành Luật hoặc bằng cao đẳng Kiểm sát.
              3. Thời gian đào tạo 4,5 năm: dành cho những người có bằng THPT, THCN, TH nghề hoặc có bằng cao đẳng các ngành không thuộc diện đào tạo 3 năm.
          III. Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán
              1. Thời gian đào tạo 2 năm (đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2): Dành cho những người đã có bằng tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực Kinh doanh và quản lý.
              2. Thời gian đào tạo 2,5 năm:
            a. Đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: dành cho những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Toán và thống kê, Khoa học sự sống, Sức khỏe, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông, lâm nghiệp và thủy sản, Thú y.
            b. Dành cho những người có bằng cao đẳng cùng ngành.
              3. Thời gian đào tạo 3 năm:
            a. Đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: dành cho những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Pháp luật, Dịch vụ xã hội.
            b. Dành cho những người có bằng TCCN cùng ngành.
           4. Thời gian đào tạo 4,5 năm: Dành cho những người không thuộc diện đào tạo 2 năm, 3 năm, 3,5 năm, có bằng THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, TCCN, TH nghề, TC nghề.

            IV. Ngành Tài chính - Ngân hàng:

            1. Thời gian đào tạo 2,5 năm: Dành cho những người có bằng cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc bằng đại học thuộc lĩnh vực Kinh doanh và quản lý.
             2. Thời gian đào tạo 3 năm:
  Dành cho những người có bằng TCCN ngành Tài chính - Ngân hàng.
            3. Thời gian đào tạo 4,5 năm:
  Dành cho những người không thuộc diện đào tạo 2,5 năm và 3 năm, có bằng Trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Trung học nghề (TH nghề), Trung cấp nghề (TC nghề).
            V. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
             1. Thời gian đào tạo 2,5 năm
             Dành cho những người đã có bằng cao đẳng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoặc bằng đại học thuộc lĩnh vực Kinh doanh và quản lý
             2. Thời gian đào tạo 3 năm
            Dành cho những người đã có bằng TCCN ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoặc bằng cao đẳng các ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh và nhóm ngành Quản trị - Quản lý.
             3. Thời gian đào tạo 4,5 năm
          Dành cho những người không thuộc diện đào tạo 2,5 năm và 3 năm, có bằng PTTH theo hình thức chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Trung học nghề (TH nghề), Trung cấp nghề (TC nghề).

          V. Lưu ý khi sử dụng văn bằng để xét tuyển
              - Trung tâm chỉ chấp nhận các văn bằng thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân.
              - Nếu người học đã có nhiều văn bằng thì Trung tâm sẽ căn cứ vào văn bằng cao nhất phù hợp với ngành đăng ký học để xét tuyển.
              - Trung tâm sẽ tiến hành kiểm tra văn bằng gốc trong vòng 01 năm sau khi trúng tuyển theo quy định, sinh viên có trách nhiệm nộp đúng, kịp thời văn bằng gốc theo thông báo của Trung tâm.
  Ngày đăng: 19/02/2014
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in